Opštinska uprava Apatin
Srpskih Vladara 29
Apatin
25260

VAZNI TELEFONI

.................................................................................................................................

NARODNA BIBLIOTEKA APATIN

Petefi Šandora 4, Apatin

025 773-913

dir. Branka Vejin

.................................................................................................................................

USTANOVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH APATIN

Dimitrije Tucovića 32, Apatin

025 773-244

dir. Mirko Medić

.................................................................................................................................

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD APATIN

Svetozara Miletića 6, Apatin

025 772-451

dir. Lenka Bojić

.................................................................................................................................

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NAŠ DOM" APATIN

Srpskih vladara 44, Apatin

025 772-415

dir. Mirko Pavlović

.................................................................................................................................

OPŠTINSKI KULTURNI CENTAR APATIN

Petefi Šandora 4, Apatin

025 772-043

v.d. Nino Kusturica

.................................................................................................................................

JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, IZGRADNJU I PUTEVE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" APATIN

Srpskih vladara 10, Apatin

025 772-033

dir. Milan Pavković

.................................................................................................................................

DOM ZDRAVLJA U APATINU

Nušićeva bb, Apatin

025 773-722

dir. Dr Mladen Basta

.................................................................................................................................